Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:12
-00:39:33
+00:37:43
10121 7085
203 / 253
-00:18:27
+00:30:25
01:07:23
-00:41:22
+00:38:37
5892 4799
166 / 188
-00:23:25
+00:30:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii