Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:11
-00:54:34
+00:25:25
2678 2492
87 / 197
-00:50:10
+00:18:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii