Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:23
-00:35:11
+00:41:46
7818 1814
88 / 97
-00:22:15
+00:35:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii