Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:51
-00:28:54
+00:51:05
6837 1602
44 / 45
-00:00:18
+00:40:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii