Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:51
-00:28:54
+00:51:05
6836 5235
193 / 197
-00:24:30
+00:44:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii