Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:14
-00:38:20
+00:38:37
7396 1584
286 / 336
-00:30:35
+00:31:48
01:05:40
-00:43:05
+00:36:54
5597 974
236 / 293
-00:36:22
+00:26:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii