Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:26
-00:54:19
+00:25:40
2754 2558
68 / 151
-00:29:25
+00:17:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii