Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:11
-00:50:23
+00:26:34
4013 3635
144 / 336
-00:42:38
+00:19:45
01:07:19
-00:41:26
+00:38:33
5881 4791
245 / 293
-00:34:43
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii