Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:19
-00:44:26
+00:35:33
5354 868
195 / 251
-00:40:03
+00:33:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii