Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:06
-00:26:39
+00:53:20
6902 1637
248 / 251
-00:22:16
+00:51:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii