Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:50
-00:24:59
+00:40:54
9230 2427
377 / 403
-00:13:52
+00:34:59
01:10:45
-00:38:00
+00:41:59
6298 1306
219 / 246
-00:15:59
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii