Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:20
-00:45:25
+00:34:34
5150 4368
156 / 197
-00:41:01
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii