Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:50
-00:41:55
+00:38:04
5811 1056
229 / 259
-00:28:42
+00:32:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii