Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:30
-00:29:19
+00:36:34
8596 2044
363 / 427
-00:15:56
+00:29:16
01:08:56
-00:39:49
+00:40:10
6095 1197
256 / 293
-00:33:06
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii