Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:43
-00:33:06
+00:32:47
7677 6103
317 / 403
-00:21:59
+00:26:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii