Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:56
-00:52:49
+00:27:10
3212 253
57 / 143
-00:36:43
+00:16:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii