Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:30
-00:29:19
+00:36:34
8600 6555
364 / 427
-00:15:56
+00:29:16
01:00:52
-00:45:42
+00:31:15
5675 4849
208 / 336
-00:37:57
+00:24:26
01:03:27
-00:45:18
+00:34:41
5192 4389
219 / 293
-00:38:35
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii