Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:41:19
+00:35:38
6813 1305
114 / 139
-00:23:08
+00:29:00
01:00:39
-00:48:06
+00:31:53
4569 569
97 / 129
-00:27:14
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii