Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:30
-00:37:04
+00:39:53
7600 1687
63 / 67
-00:18:09
+00:29:25
01:06:52
-00:41:53
+00:38:06
5819 1059
61 / 71
-00:23:54
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii