Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:30
-00:42:04
+00:34:53
6648 1221
265 / 350
-00:23:40
+00:26:14
01:12:39
-00:36:06
+00:43:53
6447 1379
245 / 261
-00:11:17
+00:38:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii