Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:11
-00:25:38
+00:40:15
9167 2390
468 / 498
-00:19:07
+00:36:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii