Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:24
-00:34:10
+00:42:47
7922 1867
145 / 151
-00:05:27
+00:39:04
01:00:34
-00:48:11
+00:31:48
4544 559
105 / 150
-00:24:08
+00:22:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii