Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:25
-00:39:20
+00:40:39
6144 1226
238 / 259
-00:26:07
+00:34:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii