Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:17
-00:48:28
+00:31:31
4480 537
184 / 293
-00:41:45
+00:21:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii