Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:04
-00:59:30
+00:17:27
947 899
34 / 247
-00:36:53
+00:13:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii