Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:24:49
+00:40:25
444 129
K40 : 49
14 / 15
-00:01:00
+00:23:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii