Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:27
-00:38:18
+00:38:58
10434 7205
408 / 476
-00:28:29
+00:36:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii