Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:21
-00:53:24
+00:26:35
3043 2810
66 / 129
-00:32:32
+00:21:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii