Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:27
-00:48:18
+00:31:41
4520 3968
166 / 251
-00:43:55
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii