Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:33
-01:05:12
+00:14:47
305 291
11 / 293
-00:58:29
+00:04:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii