Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:47
-00:42:58
+00:37:01
5613 4633
109 / 143
-00:26:52
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii