Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:25
-00:44:20
+00:35:39
5375 4498
161 / 197
-00:39:56
+00:28:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii