Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:39
-00:45:15
+00:35:41
7200 2097
350 / 414
-00:19:50
+00:29:43
00:58:15
-00:48:30
+00:28:46
6575 1234
339 / 585
-00:34:46
+00:26:35
00:59:33
-00:36:16
+00:29:37
6571 1092
319 / 478
-00:26:39
+00:29:09
01:00:21
-00:46:13
+00:30:44
5523 770
242 / 361
-00:21:27
+00:30:38
00:54:54
-00:53:51
+00:26:08
2904 217
114 / 259
-00:40:38
+00:20:09
01:05:28
-00:42:47
+00:35:35
4956 820
195 / 264
-00:33:37
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii