Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:56
-00:43:38
+00:33:19
6223 5187
29 / 45
-00:19:05
+00:20:02
01:07:39
-00:41:06
+00:38:53
5938 4821
34 / 45
-00:12:30
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii