Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:42:35
+00:37:24
5685 1008
238 / 293
-00:35:52
+00:27:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii