Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:56
-00:36:38
+00:40:19
7661 1724
320 / 360
-00:19:17
+00:36:18
01:00:38
-00:48:07
+00:31:52
4559 565
169 / 251
-00:43:44
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii