Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:44:27
+00:35:32
5353 867
47 / 54
-00:16:35
+00:24:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii