Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:30
-00:44:15
+00:35:44
5387 4506
99 / 143
-00:28:09
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii