Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:53
-00:41:52
+00:38:07
5821 1061
244 / 293
-00:35:09
+00:27:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii