Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:28
-00:33:21
+00:32:32
7592 6046
304 / 391
-00:23:49
+00:26:32
00:52:32
-00:54:02
+00:22:55
2698 2517
115 / 348
-00:36:37
+00:14:51
00:56:33
-00:52:12
+00:27:47
3418 3126
135 / 260
-00:34:24
+00:21:09
00:58:24
-00:49:51
+00:28:31
3435 3047
145 / 260
-00:39:02
+00:23:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii