Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:46
-00:43:48
+00:33:09
6180 1015
260 / 360
-00:26:27
+00:29:08
01:00:42
-00:48:03
+00:31:56
4589 578
170 / 251
-00:43:40
+00:29:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii