Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:18
-00:48:27
+00:31:32
4486 3947
46 / 71
-00:30:28
+00:22:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii