Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:39
-00:55:06
+00:24:53
2513 2339
56 / 151
-00:30:12
+00:16:39
01:03:32
-00:44:43
+00:33:39
4631 3919
94 / 135
-00:34:26
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii