Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:23
-00:29:26
+00:36:27
8574 6543
102 / 112
-00:13:45
+00:30:13
00:48:49
-00:57:45
+00:19:12
1429 1360
25 / 127
-00:30:05
+00:10:28
00:48:35
-01:00:10
+00:19:49
1095 1043
23 / 143
-00:44:04
+00:08:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii