Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:39:25
+00:40:34
6138 1222
176 / 197
-00:35:01
+00:33:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii