Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:35
-00:37:10
+00:42:49
6377 1344
68 / 71
-00:19:11
+00:34:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii