Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:43:06
+00:37:50
7677 2399
344 / 388
-00:20:05
+00:30:18
00:55:48
-00:40:01
+00:25:52
4958 550
257 / 498
-00:33:30
+00:22:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii