Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:55
-00:46:39
+00:30:18
5384 729
200 / 336
-00:38:54
+00:23:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii