Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:05
-00:43:29
+00:33:28
6266 5213
25 / 42
-00:19:51
+00:25:08
01:02:55
-00:45:50
+00:34:09
5055 4317
36 / 53
-00:20:10
+00:25:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii