Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:08
-00:44:37
+00:35:22
5321 854
45 / 54
-00:16:45
+00:24:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii